2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Mar 19, 2020 | NEA, ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Ινστιτούτο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικής της Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ.), υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή και εφαρμογή της Νοσηλευτικής επιστήμης καθώς και την ενημέρωση της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα υγείας, διοργανώνει το 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις και να δοθούν απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις στον χώρο της Υγείας.

Το 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας θα πραγματοποιηθεί στις 19 – 21 Μαρτίου 2020, στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα με επίκεντρο τα θέματα υγείας.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, σε επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία που τα ενδιαφέροντά τους άπτονται της υγείας, στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στους ασθενείς και στους φοιτητές.

Όλγα Οικονόμου, MSc, PhD
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής,
Επιστημονική Διευθύντρια Ι.Ν.Ε.Π.Υ.,
π. Διοικήτρια Γ.Ν.Α.
«Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»

Γεώργιος Τσόλας, RN, MSc,
Πρόεδρος Ινστιτούτου Νοσηλευτικών Ερευνών
και Πολιτικής Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ.)