Παρουσίαση ΙΝΕΠΥ

Το Ινστιτούτο Νοσηλευτικών Ερευνών & Πολιτικής της Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ) είναι μια Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την προαγωγή και εφαρμογή της Νοσηλευτικής επιστήμης στην καθημερινή κλινική πράξη καθώς και την πληροφόρηση – ενημέρωση της Νοσηλευτικής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα υγείας.

To όραμα του ΙΝΕΠΥ συνοψίζεται σε αυτή τη φράση: «Να δημιουργούμε συνεχώς τις κατάλληλες συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον στη Νοσηλευτική και στον ευρύτερο χώρο της υγείας».

Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του είναι η διεξαγωγή έρευνας, την εκπόνηση ερευνητικών μελετών, τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων και συνεδρίων καθώς και την υλοποίηση στοχευόμενων κοινωνικών δράσεων.

Το ΙΝΕΠΥ από την ίδρυση του έως και σήμερα υπηρετεί τους σκοπούς του χωρίς να λαμβάνει κρατική επιχορήγηση η άλλης μορφής συστηματική χρηματοδότηση. Το ερευνητικό και κοινωνικό έργο του ΙΝΕΠΥ πραγματοποιείται με τη σπουδαία στήριξη Καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την εθελοντική συμμετοχή Επαγγελματιών Υγείας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα έχει η συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών από άλλα επαγγελματικά πεδία, καθώς και η συμπαράσταση μελών και φίλων. Το ΙΝΕΠΥ στα 10 χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν επισφραγισθεί και με την παραγωγή ερευνητικού και κοινωνικού έργου στο πλαίσιο κοινών επιδιώξεων και αμοιβαίας στοχοθεσίας με το ΙΝΕΠΥ.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΕΠΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Στο δίκτυο των συνεργατών συμμετέχουν νοσηλευτές αλλά και άλλες ειδικότητες που εργάζονται στο χώρο της Υγείας, καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες άλλων επαγγελματικών πεδίων. Ο βασικός κορμός της εσωτερικής οργάνωσης του ΙΝΕΠΥ αποτελείται από τα διοικητικά τμήματα, τους τέσσερις ερευνητικούς τομείς, και τα συνεργαζόμενα με τους ερευνητικούς τομείς τμήματα.