Ερευνητικοί Τομείς

Τομέας Νοσηλευτικής επιστήμης
Τομέας Οικονομικών και πολιτικής της υγείας
Τομέας Νοσηλευτικής Διοίκησης και Εκπαίδευσης
Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Τομέας Ψυχικής υγείας
Τομέας Πληροφορικής της Υγείας